Nieuws

Storm

Gisteren, 18 januari 2018, trok alweer de tweede storm van het jaar over ons land. Het aantal omgewaaide bomen was gigantisch. Professionele bomenbeheerders zoals Rijkswaterstaat, Gemeenten en Woningbouwverenigingen laten hun bomen regelmatig controleren. Dat kan een visuele inspectie zijn, maar ze kunnen ook gecertificeerde bomendeskundigen de kwaliteit van de bomen laten meten. Desondanks gebeuren er nog steeds de nodige ongelukken, met helaas soms zelfs dodelijk gevolg. Particulieren die in het gelukkige bezit zijn van één of meerdere bomen in hun tuin beseffen vaak niet eens het risico van een boom, laat staan dat ze die laten controleren. Het probleem is vaak dat het achteruit gaan van een boom niet altijd direct zichtbaar is. Je realiseren dat een boom een levend wezen is die ziek kan worden en op een gegeven moment afsterft is een eerste stap. De kwaliteit van je bomen eens laten controleren kan een boel schade en ellende voorkomen. Bomen zijn beeld bepalend en in het gezond houden van onze leefomgeving onontbeerlijk, maar zeker in de bebouwde omgeving is een goede verzorging van de bomen essentieel.